• Tag: sửa chữa

  • 5 câu hỏi để tìm được chồng tốt

    on

    Hãy hỏi về lý do mà chàng trai chọn lựa nghề nghiệp của anh ta, đó là một công việc do bố anh ta sắp xếp hay chỉ đơn thuần là một công việc giữa vô số công việc mà anh ta đã đăng đơn tuyển dụng? Nhiều khi con đường dẫn tới công việc đó cũng không quan trọng, quan trọng là tình yêu trách nhiệm mà anh ta dành cho công việc của mình cho dù nó có khó khăn và vất vả đến đâu. Nếu vì hoàn cảnh xô đẩy khiến anh chàng chọn lựa công việc hiện tại, hãy tìm hiểu về quyết tâm của anh ta đối với kế hoạch hướng tới một công việc khác mà anh ta thực sự yêu thích.

    Quan điểm