• Tag: ôm chặt

  • Khoảnh khắc

    on

    Đừng đánh rơi như ba nhe con Không tìm lại được đâu, như ba đã từng tiếc nuối Không cảm nhận được đâu, như ba đã từng ôm siết (mặc dầu cơ thể nào cũng vừa một vòng tay… Và giọt mồ hôi thì cũng mặn như nước mắt đang chờ tuôn chảy) Đừng đánh rơi như ba nhe con Để rồi cả đời tự trách, chỉ vì sao lúc đó vòng tay không siết chặt Để rồi cả đời tự an ủi rằng rồi cảm giác sẽ nguôi ngoai… (Nhưng con sẽ thấy có những sai lầm chẳng thể nào bôi xóa)

    Quan điểm