• Tag: ngày cuối cùng

  • Giá trị của một ngày

    on

    Steve Jobs và giáo sư Randy cũng vậy, họ trở nên mạnh mẽ và quyết liệt vì họ biết mình sẽ phải rời xa thế giới này. Họ làm việc sáng tạo mỗi năm cho đến khi họ qua đời thì nhân loại vẫn luôn nhắc tên họ. Hàng triệu người sử dụng các tác phẫm về công nghệ của Apple nhắc về Steve hay hàng triệu người được xem bài giảng cuối cùng của giáo sư Randy mặc dù ai cũng biết bài giảng này ông không dành cho họ. Ông dành bài giảng này cho ba đứa con trai của ông ấy. Nhưng ở đâu đó trong suy nghĩ của hàng triệu con người này tìm được sự đồng cảm từ ông ấy. Họ chợt hiểu rằng quỹ thời gian của họ không còn nhiều như họ nghĩ. Hãy đứng về và hành động như chỉ còn ngày cuối cùng để sống khi đó bạn sẽ thấy được chân giá trị của hai mươi tư giờ trong một ngày ngắn ngủi.

    Quan điểm