• Tag: hờn giận

  • Hơi ấm mèo con

    on

    [Ta thấy nhà cạnh bên có cô bé ôm mèo con kể về những hoang mang Về nỗi buồn khi những yêu thương sinh thành lại bất hòa lần nữa Khó hiểu sao những yêu thương lớn khi giận nhau lại thường giận lây sang yêu thương nhỏ Bé mèo con cất lên những lời ngô nghê ủi an cô chủ Cũng may còn được nhìn thấy đây hai sự ngây thơ bé bỏng Biết giữ gìn cho nhau hơi ấm khi những khờ dại khác đang bận làm giá băng] . . . Ta vừa nghe câu chuyện kể của bé mèo con sát bên nhà Về những ngày hơi ấm đi chơi quên về khi đóng cửa Cô chủ nhỏ lạnh run đi tìm hơi ấm nhỏ Luôn để dành nơi em, lúc hơi ấm kia chưa về

    Quan điểm