• Tag: hai mặt của vấn đề

  • Thiên thần và ác quỷ

    on

    Hiện nay, tôi thấy nhiều người suốt ngày nói chuyện về tình hình đất nước, về biển Đông, về tham nhũng,… nói chung họ có vẻ bi quan lắm. Đối với tôi, tôi không biết nhiều về chính trị. Dù tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ cảnh sát giao thông ăn tiền trắng trợn của người đi đường, tôi đã từng thấy người bệnh đút lót tiền cho bác sỹ, tôi từng biết về những vụ tham nhũng lớn như PMU18, Dương Chí Dũng, tôi biết về những vụ công an đánh chết người dân gần đây, nhiều chính sách nhà nước quá khó hiểu…cán bộ đánh cờ tiền tỷ. Nhưng tôi là người lạc quan, tôi thấy rằng bên cạnh Dương Chí Dũng còn có Nguyễn Bá Thanh, bên cạnh những bác sỹ vô tâm còn có những người thầy thuốc tuyệt vời (má Long bạn tôi là điển hình), bên cạnh những giáo viên biến chất còn có những người thầy mẫu mực (ba tôi).

    Quan điểm