• Tag: đoàn viên

  • Hướng dẫn 6 bước để trở thành dư luận viên

    on

    6 bước để trở thành dư luận viên Bước 1: Ở vị trí như thế, từ sự thay đổi môi trường sống như thế nên lòng tin của họ là tuyệt đối (vào thời điểm ấy). Thế rồi họ có những tiếp xúc với công nghệ, họ chạm vào internet, họ bắt đầu đọc tin tức, tham gia vào facebook... Và thứ họ đọc được là gì? Là những bài báo bôi nhọ lãnh đạo, là những bài viết "gây hoang mang" dư luận, làm mất "lòng tin" của nhân dân vào "sự lãnh đạo của Đảng", rồi là những lời chống đối mạnh mẽ, là những kẻ suốt ngày "xuyên tạc" chính quyền, là những thế lực thù địch, phản động lưu vong luôn nguyền rủa chính quyền... Mấy cái là..., là... ấy là được mớm cho? Ai mớm thì các bạn có thể tự đoán được.

    Quan điểm