• Tag: bao học

  • Bài học leo núi

    on

    Nếu biển cả làm cho còn người cảm thấy quá nhỏ bé và thất vọng với sự rộng lớn của mình thì chinh phục một ngọn núi cao, cảm giác đứng trên đỉnh nhìn ra xung quanh rất tuyệt. Trong cuộc đời bạn nên thử cảm giác này một lần. Cả một hành trình dài, quan trọng là đã vượt qua tất cả, vượt qua chính bản thân để đến đích..Và cảm nhận men say chiến thắng đó. Nhìn ra bao la trời đất xung quanh. Hét lên thật lớn. Tôi đã vượt lên đỉnh cao nhất của ngọn núi đó.

    Quan điểm