• Tag: ba con

  • Chuyện ba tui

    on

    Nói chớ với tui, tìm được cái hay, cái đáng quý, cái đẹp của mẹ thì dễ chứ nói khen ba tui thì khó quá chừng. Tại ổng hắc ám, ổng gia trưởng, ổng hay la hay mắng, hay nhậu nhẹt, hay ép anh em tui ngủ trưa dù chẳng có xíu buồn ngủ nào, khó thiệt... Thôi thì kiếm chỗ mà khen, chứ chê hoài sao đặng, với thiệt ra ổng cũng có nhiều chỗ đáng khen lắm ấy chớ, chỉ là ít ai nhìn thấy, hiếm ai hiểu được mà thôi à.

    Quan điểm