[Ramana Maharshi] Sự khác biệt giữa tâm trí (the mind) và Chân Ngã là gì?

Hỏi: Sự khác biệt giữa tâm trí (the mind) và Chân Ngã là gì?

Sri Ramana Maharshi:

Không có sự khác biệt. Tâm trí quay vào trong là Chân Ngã; quay ra ngoài, nó trở thành bản ngã (ego) và cả thế giới. Bông được làm thành nhiều loại quần áo khác nhau mà chúng ta gọi bằng nhiều tên khác nhau. Vàng được làm thành nhiều đồ trang trí khác nhau mà chúng ta gọi bằng nhiều tên khác nhau. Nhưng tất cả quần áo đều bằng vải bông và tất cả đồ trang trí thì bằng vàng. Cái Một là thật, cái nhiều chỉ là tên gọi và hình tướng. Nhưng tâm trí không tồn tại ngoài Chân Ngã, nó không tồn tại độc lập. Chân Ngã tồn tại mà không cần tâm trí, không bao giờ có chuyện ngược lại.

Hỏi: Brahman được cho là sat-chit-ananda. Điều đó nghĩa là gì?

Sri Ramana Maharshi: Vâng. Đúng thế. Vạn vật đang hiện hữu (“that which is”) chính là Sat. Đó được gọi là Brahman. Sự lấp lánh của Sat là Chit và bản chất của nó là Ananda. Những thứ này không khác với Sat. Cả ba kết hợp được gọi là sat-chit-ananda.

~ Trích đoạn sách Be as you are

Biên dịch: Prana – THĐP

Bình luận