[THĐP Translation™] 10 thông điệp cuộc đời từ thiên tài Leonardo da Vinci

  1. “Một họa sĩ nên bắt đầu trên mỗi tấm canvas được nhuộm đen, bởi vì mọi thứ trong tự nhiên đều tối trừ những nơi đã được phơi bày dưới ánh sáng.”
  2. “Hội họa là văn thơ được nhìn hơn được cảm, và văn thơ là hội họa được cảm hơn được nhìn.”
  3. “Học tập mà thiếu ham thích làm hư trí nhớ, và nó sẽ không giữ được những gì nó tiếp thu.”
  4. “Giản đơn là sự tinh tế tột cùng.”
  5. “Người họa sĩ có cả vũ trụ trong đầu và trong tay hắn.”
  6. “Từ lâu tôi đã để ý thấy rằng những con người thành công không ngồi chơi và để mọi thứ ảnh hưởng đến họ. Họ hoạt động và ảnh hưởng đến mọi thứ.”
  7. “Cuộc đời khá là đơn giản: Bạn làm một số chuyện. Đa số là hỏng. Một số thành công. Bạn tiếp tục làm những gì đã thành công. Nếu nó thành công lớn, người khác sẽ nhanh chóng bắt chước nó. Sau đó bạn làm những chuyện khác. Cái mẹo ở đây là làm những chuyện khác.”
  8. “Tôi tỉnh dậy, chỉ để thấy rằng cả thế giới này vẫn đang ngáy ngủ.”
  9. “Khi tôi nghĩ rằng tôi đang học cách sống, tôi thật sự đang học cách chết.”
  10. “Thiên nhiên là cội nguồn của mọi tri thức đích thực.”

Biên dịch: Huy Nguyen

Photo: Larisa-K / Pixabay

Bài viết liên quan


💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

 

Bình luận