[THĐP Vietsub] Krishnamurti — Người quan sát cũng chính là cái được quan sát

Xem trên Facebook

Muốn giác ngộ, thực chứng chân lý bất nhị này thì phải tập ngồi thiền. Ngồi thiền để rèn luyện khả năng làm chủ được tâm trí, không còn bị bó buộc trong tâm trí. Ngồi thiền để nhận ra được bạn thật sự là ai, là gì, self-realization, và vĩnh viễn không còn bị ảnh hưởng bởi vô thường.

Video source: The Immeasurable
Vietsub: Lê Gia Khiêm
Hiệu đính: Prana


🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bình luận