[THĐP Vietsub] Thí nghiệm hạt cơm – Ý thức ảnh hưởng đến vật chất như thế nào?

Xem trên facebook

Ý thức ảnh hưởng đến vật chất như thế nào? Nhiều hơn bạn có thể tưởng. Đây là một trong những thí nghiệm đã chứng minh sự sai lầm của chủ nghĩa duy vật vô thần. Trước khi có người nào đó muốn “debunk” thí nghiệm này thì cái nên làm hơn là tự mình thực hiện thí nghiệm. Một kí thực hành > một tấn lý lẽ.

Source: https://youtu.be/31shlv5Z71A
Vietsub: Lê Gia Khiêm – THĐP
Hiệu đính: Prana – THĐP


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

 1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
  Người nhận: Vũ Thanh Hòa
  Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
  Số TK: 0451000409314
 2. Chuyển tiền qua Paypal
  Người nhận: Huy Nguyen
  Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bình luận