[THĐP Vietsub] Sức mạnh của hiệu ứng giả dược (placebo effect)

Xem trên facebook

Tâm thức, ý thức, niềm tin có sức tác động lên thực tại vật chất mạnh hơn bạn tưởng.

Created by: Daniel Keogh và Luke Harris

Dịch + Vietsub: Lê Gia Khiêm
Hiệu đính: Prana
Source: Professor Funk


📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

 1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
  Người nhận: Vũ Thanh Hòa
  Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
  Số TK: 0451000409314
 2. Chuyển tiền qua Paypal
  Người nhận: Huy Nguyen
  Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bình luận