[THĐP Vietsub] Cây cối nói chuyện với nhau bằng cách nào?

Xem trên facebook

Cây cối không phải là những sinh vật vô tri vô giác vô hồn. Toàn bộ khu rừng tương tác với nhau như một cơ thể có ý thức và có trí khôn. Bản chất của Thiên nhiên là All is One, chỉ có loài người là không hiểu được chuyện đó.


Biên dịch: Lê Gia Khiêm
Hiệu đính: Prana
Vietsub: Lê Gia Khiêm
Source: Suzanne Simard, Sustainable Human
Featured image: Free-Photos, Pixabay

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

 1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
  Người nhận: Vũ Thanh Hòa
  Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
  Số TK: 0451000409314
 2. Chuyển tiền qua Paypal
  Người nhận: Huy Nguyen
  Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bình luận