[THĐP Vietsub] Cội nguồn của Tình Yêu – Terence McKenna

“Nó là một miền cảm xúc. Nó là chính yếu. Ngôn ngữ không phải chính yếu. Ý thức hệ không phải chính yếu. Sự lan truyền của những vec-tơ tương lai và quá khứ không phải chính yếu. Điều chính yếu là sự hiện tồn của trải nghiệm được cảm nhận. Và đó chính là cội nguồn của Tình Yêu.” — Terence McKenna


Source: Live Learn Evolve 
Biên dịch: Lê Gia Khiêm
Hiệu đính: Prana
Vietsub: Lê Gia Khiêm

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bình luận