[THĐP Vietsub] Bạn là người kiến tạo thực tại của mình

>>> Xem trên Facebook

“Tôi muốn cảm ơn chính mình vì đã cố gắng làm nhiều điều đúng hơn là sai. Tôi muốn cảm ơn tôi vì luôn là chính mình!”


Biên dịch: Lê Gia Khiêm
Vietsub: Lê Gia Khiêm


📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bình luận