[THĐP Vietsub] Bất nhị nguyên (nonduality) là gì?

 

>>> Xem trên Facebook

“Đây là lý do tại sao bạn thường nghe thấy có nhiều người hay nói: tôi là thế giới, tôi là vũ trụ, tôi là sự sống… Là vì cái ngã tách biệt của họ đã biến mất. Họ đã không còn thấy bản thân mình tách biệt với vũ trụ, tách biệt với thiên nhiên và.. tách biệt với sự sống. Họ xem bản thân mình là chính nó. Đó chính là cảm giác hợp nhất, hay được gọi là bất nhị nguyên. Nơi bạn nhận ra tất cả mọi thứ xảy ra ngay lúc này và không có một sự tách biệt nào.”


Biên dịch: Lê Gia Khiêm
Hiệu đính: Prana
Vietsub: Lê Gia Khiêm
Source: Myfreemind.org, What is Nonduality?

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bình luận