[THĐP Vietsub] Chủ nghĩa “khắc kỷ” là gì?

>>> Xem trên Facebook

Ngày nay, theo thông tục chúng ta sử dụng chữ “stoic” (người khắc kỷ) để chỉ một ai đó có khả năng giữ được sự bình tĩnh trước áp lực và không bộc lộ những cảm xúc cực đoan. Nhưng mặc dù điều đó diễn đạt được các khía cạnh quan trọng của sự khắc kỷ, triết lý ban đầu chứa đựng nhiều hơn là chỉ một thái độ. Người stoic tin rằng mọi thứ xung quanh ta hoạt động theo một mạng lưới của nguyên nhân và kết quả, dẫn đến một cấu trúc hợp lý của vũ trụ, cái mà họ gọi là Logos. Và dù không phải lúc nào ta cũng kiểm soát được những sự kiện ảnh hưởng mình, ta vẫn có thể kiểm soát được cách ta tiếp cận mọi thứ.


Biên dịch: Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ly
Hiệu đính: Prana – THĐP
Vietsub: Lê Gia Khiêm – THĐP
Source: Massimo Pigliucci, The philosophy of Stoicism

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Bình luận