[THĐP Vietsub] Con ngạ quỷ (ma đói) bên trong bạn

➡️ Link Video

Chúng ta là sinh vật xã hội (social being) khi chúng ta bị cảm thấy bị ngắt kết nối hoặc bị xa lánh, chúng ta trải nghiệm sự đau đớn. Nghiện ngập, trầm cảm, tức giận và sự bạo lực là những cách khác nhau mà chúng ta phản ứng lại với cơn đau.

*  *  *

Dịch & vietsub: Lê Gia Khiêm
Video: Sustainable Human

Bình luận