[THĐP Vietsub] Vì sao ngày nay có nhiều người muốn trở thành nhà văn?

➡️ Link video (Cho những người không dùng FB)

*  *  *

Source: The School of Life
Dịch: Prana
Vietsub: Lê Gia Khiêm

Bình luận