[THĐP Vietsub] Văn hóa là một hệ điều hành – Terence McKenna

 

Dịch + Vietsub: Nguyễn Hoàng Huy

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

[…] nền văn hóa drugs của Mỹ là một nhà văn và thực vật học có tên Terence McKenna. Ông ấy đã dùng thử chất thức thần từ hồi niên thiếu, nhưng tận […]