[THĐP Vietsub] Văn hóa là một hệ điều hành – Terence McKenna

 

Dịch + Vietsub: Nguyễn Hoàng Huy

Comments

One comment on “[THĐP Vietsub] Văn hóa là một hệ điều hành – Terence McKenna”

Bình luận