Lời tuyên bố ngày 4 tháng 7 (Độc Lập Nước Mỹ)

 

Featured Image: Wikipedia Commons

 

Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đến ăn mừng ngày Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ, ngày 4 Tháng 7. Hôm nay chúng ta tưởng niệm ngày 4 Tháng 7 và ý nghĩa của nó cũng như để tự nhắc nhở rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi là người Mỹ.

Trước khi nước Mỹ là một quốc gia, nó là một ước mơ – một ước mơ của nhiều người, từ nhiều quốc gia, qua nhiều thế hệ.

Nó bắt đầu với người Pilgrims (người du hành Công Giáo), những người đã bỏ chạy khỏi Châu Âu để được tự do tôn giáo. Nó tiếp tục qua thế kỷ 17 khi càng ngày càng nhiều người tới một nơi thời đó được gọi là Thế Giới Mới (New World). Trong Thế Giới Mới này, việc bạn đã đến từ đâu không quan trọng, điều quan trọng là bạn đã hướng đến đâu.

Khi ngày càng nhiều người an cư, họ đã bắt đầu tự gọi họ với cái tên mới – người Mỹ (Americans).

Họ cảm thấy mình đã được phù hộ. Mảnh đất họ tới rất rộng và cơ hội thì vô tận.

Cho đến năm 1776, một thế kỷ rưỡi sau khi người Pilgrims đầu tiên đã đến, những con người yêu quý tự do này đã chuẩn bị để thành lập một quốc gia mới.

Và trong ngày 4 Tháng 7 đó họ đã làm điều đó. Họ đã tuyên bố rằng họ được tự do từ sự cai trị của Hoàng Đế Anh. Chúng ta gọi lời tuyên bố này là bản Tuyên Ngôn Độc Lập Nước Mỹ.

“Tại sao chúng ta lại ăn mừng ngày 4 Tháng 7?”

Bởi vì ngày 4 Tháng 7 là ngày sinh nhật của dân tộc Mỹ — cái ngày chúng ta đã chọn để trở thành Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (the United States of America), một quốc gia tự do.

”Tại sao nước Mỹ lại khác với các nước khác?”

Bởi vì vào năm 1776, tất cả các quốc gia hầu hết đều dựa trên tính chất dân tộc, tôn giáo, sắc tộc hoặc địa lý. Nhưng nước Mỹ đã được tạo trên nền tảng của một số lý tưởng. Ngày hôm nay những lý tưởng đó vẫn còn.

”Các lý tưởng đó là gì?”

Ba lý tưởng có thể tóm tắt ý nghĩa của nước Mỹ. Ba lý tưởng đó được khắc lên trên tất cả các đồng xu Mỹ. Đó là “Liberty” (Tự Do), ”In God We Trust” (Tin Vào Thượng Đế) và “E Pluribus Unum” (From many, One – Từ nhiều, Một).

“Liberty” (Tự Do) có nghĩa là chúng ta được tự do để theo đuổi ước mơ riêng và đi đến nơi nào mà sự cần cù và may mắn sẽ đưa đến.

”In God We Trust” (Tin Vào Thượng Đế) có nghĩa là nước Mỹ đã được thành lập trên một tín ngưỡng rằng quyền lợi của chúng ta và tự do của chúng ta được trao cho chúng ta bởi Tạo Hóa. Cho nên không một ai có thể lấy nó đi.

“E Pluribus Unum” (From many, One) trong tiếng Latin có nghĩa là “Từ nhiều, một.” Khác với những nước khác, nước Mỹ được thành lập bởi những người từ tất cả các tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc, văn hóa và quốc tịch – và tự coi họ như những người Mỹ, bình đẳng. Cho nên “từ nhiều người chúng ta, trở thành một” – người Mỹ.

Chúng ta ăn mừng sự vĩ đại của nước Mỹ mà không cần bác bỏ những khuyết điểm của cô ấy. Không có một cá nhân nào hoàn hảo, nên không thể nào có một quốc gia hoàn hảo được. Lịch sử chúng ta cũng có nhiều điều xấu hổ. Như nô lệ, một thứ đã có từ thời lập quốc, cũng như đã tồn tại toàn thế giới vào thời đó.

Nhưng cũng đừng quên rằng chúng ta đã có một cuộc nội chiến khủng khiếp, hàng trăm hàng ngàn người Mỹ đã chết, và lý do là để dẹp bỏ nô lệ.

Cũng đừng quên rằng nước Mỹ đã tham gia nhiều cuộc chiến cho tự do của các dân tộc khác nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trong lịch sử. Lịch sử nước Mỹ là một thứ chúng ta có thể tự hào.

Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ. Một ngày 4 of July (4 tháng 7) hạnh phúc.

Thượng đế hãy phù hộ cho nước Mỹ, quê hương yêu dấu của tôi…

 

Tác giả: Dennis Prager, The 4th of July Declaration @ Prager University
Dịch giả: Ku Búa

Bình luận