Triết lý tự do — Tự do là gì?

Featured image:  Proz@k!

 

Hãy xem xét một lần và mãi mãi để định nghĩa về Tự do của con người trở nên rõ ràng và soi sáng. Quan điểm bên dưới không phải là của cá nhân mà là của nhiều nhà tư tưởng lớn đúc kết qua nhiều thời đại.

Triết lý của Tự do dựa trên nguyên tắc của sự tự sở hữu chính mình

Tự sở hữu có nghĩa là Bạn Sở Hữu Mạng Sống Của Bạn. Chối bỏ điều này đồng nghĩa ám chỉ rằng một người khác có quyền cao hơn hơn là chính bạn có đối với mạng sống của bạn. Không một ai khác, hoặc một nhóm người nào khác sở hữu mạng sống của bạn, và bạn cũng chẳng sở hữu mạng sống của bất kỳ ai khác.

Bạn tồn tại theo thời gian trong: Tương Lai, Hiện Tại và Quá Khứ. Điều này được biểu lộ thành Mạng sống, Tự do và các sản phẩm từ thành quả của Mạng sống và Tự do của bạn.

– Để mất Mạng sống của bạn là để mất Tương Lai.

– Để mất Tự do của bạn là để mất Hiện Tại.

– Và để mất các sản phẩm từ thành quả của Mạng sống và Tự do của bạn là để mất một phần Quá khứ của bạn đã dành để làm ra chúng.

Sản phẩm từ thành quả của Mạng sống và Tự do của bạn là Tài sản của bạn. Tài sản là kết trái của của lao động của bạn, là sản phẩm của Thời gian, Sức lực và Tài năng của bạn.

Tài sản là một phần của Tự Nhiên đã được bạn biến thành có giá trị sử dụng.

Tài sản bao gồm cả tài sản của người khác cho bạn bởi một sự trao đổi tự nguyện và cùng đồng thuận. Khi hai người trao đổi tài sản một cách tự nguyện, cả hai phải đều tốt hơn hoặc họ sẽ không làm. Chỉ họ mới có thể quyết định đúng đắn cho chính họ.

Đôi khi một số người dùng Vũ lực hoặc Lừa gạt để lấy đi từ những người khác mà không có sự đồng ý tự nguyện của họ. Sự khởi xướng của Vũ Lực hoặc Lừa gạt để lấy đi Mạng sống là tội sát nhân, để lấy đi Tự do là chiếm hữu nô lệ và để lấy đi Tài sản là tội trộm cắp. Nó vẫn luôn là như vậy bất kể những hành động này được làm bởi một người đơn độc, bởi nhiều người đối với số ít người hơn, hoặc kể cả bởi nhân viên công quyền có trách nhiệm.

Bạn có quyền bảo vệ Mạng sống, Tự do và Tài sản có được một cách chính trực của bạn khỏi sự gây hấn bằng vũ lực của những kẻ khác. Bạn có thể yêu cầu những người khác giúp bảo vệ bạn, nhưng bạn không có quyền khởi xướng vũ lực để cướp đi Mạng sống, tự do và tài sản của người khác. Theo cách đó, bạn không có quyền ủy nhiệm bất cứ ai để khởi xướng vũ lực nhằm chống lại những người khác nhân danh bạn.

Bạn có quyền tìm chọn lãnh đạo cho riêng bạn, nhưng bạn không có quyền áp đặt người lãnh đạo bạn chọn lên những người khác.

Bất luận các viên chức chính quyền đã được bầu lên như thế nào, họ cũng chỉ là những con người và họ không có quyền hay đặc ân nào cao hơn bất cứ một con người bình thường nào khác có. Bất chấp cái nhãn hiệu giàu tưởng tượng nào được gán cho hành vi của họ… bất chấp số lượng người đang cổ vũ họ, họ không có quyền giết người, nô dịch hoặc ăn cắp. Bạn không thể cho họ cái quyền mà chính bạn cũng không có .

Do bạn sở hữu Mạng sống của mình, bạn chịu trách nhiệm về mạng sống của mình.

Bạn không thuê Mạng sống của bạn từ người khác mà phải đòi hỏi sự phục tùng của bạn. Bạn cũng chẳng phải là nộ lệ của người khác mà phải đòi hỏi sự hy sinh của bạn. Bạn chọn mục đích của riêng bạn dựa trên các giá trị của riêng bạn. Thành công và Thất bại cả hai đều là sự khích lệ cần thiết để học hỏi và trưởng thành.

Những hành động của bạn nhân danh người khác hoặc những hành động của người khác nhân danh bạn là có đạo đức chỉ khi nó đến từ sự cùng đồng thuận một cách tự nguyện, vì rằng đạo đức chỉ có thể tòn tại ở nơi có Sự Tự Do Lựa Chọn.

Đây là yếu tố cơ bản của một xã hội thực sự Tự do. Nó không chỉ là nền tảng nhân đạo và thực tiễn nhất cho hành động của con người, mà nó còn là chuẩn mực đạo đức cao nhất.

Các vấn đề trên thế giới phát sinh bởi sự khởi xướng của vũ lực vì rằng Chính phủ tự cho rằng họ có có giải pháp. Giải pháp là mọi người trên trái đất phải NGỪNG yêu cầu chính phủ khởi xướng vũ lực nhân danh họ.

Quỷ dữ nảy sinh không chỉ từ những con người xấu xa, mà cũng từ những con người tử tế đã và đang dung thứ cho sự khởi xướng vũ lực như là phương tiện để đạt cứu cánh cho chính họ. Theo cách này, những người tốt và tử tế đã trao quyền cho quỷ dữ trong suốt lịch sử.

Có niềm tin vào một xã hộ tự do là sự tập trung vào quá trình để khám phá những chân giá trị xung quanh hơn là tập trung vào một số viễn cảnh hoặc mục tiêu đã được áp đặt. Sử dụng vũ lực của chính quyền để áp đặt viễn cảnh lên những người khác là sự thiểu năng trí tuệ và sẽ dẫn tới những kết quả lầm lạc không mong muốn.

Đạt đến một xã hội tự do đòi hỏi sự can đảm để Suy nghĩ, để Nói và để Hành động. Đặc biệt khi dễ hơn rất nhiều là Không Làm Gì.

 

Thánh Ca Tự Do

Bình luận