Quốc gia & Khế ước xã hội

Featured image: Xavier Bo
*Bài viết không nhất thiết nói lên quan điểm của THĐP

 

Nhà nước được hình thành vì mục đích gì? Sự thay đổi thể chế trong nội tại một quốc gia đã diễn ra vì lý do gì? Vì sao các quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp có thể chế dân chủ như ngày nay?

Những câu hỏi như trên đều được giải đáp thích đáng bằng quá trình phổ cập chính trị cho công dân của Nhật Bản. Trong bài viết này, tôi xin được phép chia sẻ với các bạn nội dung của một trong những cuốn sách phổ cập chính trị như thế.

Tên sách:

教科書よりわかる政治・経済

Tác giả:

栂 明宏

(Sách hiện tại chưa có bản tiếng Việt)

Chương 1 – phần 1: Quốc gia và Khế ước xã hội

 

Các Tổng công ty được tư hữu hóa của Nhật Bản gồm có:

1) Nhật Bản chuyên mại công xã (Sau khi tư hữu hóa đổi thành Công ty Thuốc lá Nhật Bản)

2) Nhật Bản quốc hữu thiết đạo ( đổi tên thành Nhật Bản quốc hữu thiết đạo thanh toán sự nghiệp đoàn và giải tán năm 1998, hiện nay là Nhóm các công ty đường sắt JR)

3) Nhật Bản điện tín điện thoại công xã (hiện nay là Nhóm các công ty NTT)

 

 Dịch & trình bày: Zetal

 

** Ghi chú: Những link trong bài này chỉ có giá trị tham khảo chứ không là nguồn trích dẫn của bài viết.

Bình luận