Thị trường tự do theo định hướng xã hội chủ nghĩa: Chuyện của Gà Mái và 5 ổ bánh mì