Những ngày cùng tuổi

Featured image:  Alex_Leo

 

Đã định viết bài thơ đón xuân
mùa đông đóng băng
giấc mơ cài khóa
em không về sau trận lá rụng mùa
chừng như xuân vừa qua đó
parabol chiều cong ảo giác
biến thiên nỗi buồn cực đại
những ngày cùng tuổi lô nhô

Đã định viết câu thơ ngợi ca xuân
nụ non chối từ tách mầm nứt hạt
xác thối động tình
nụ non bưng mặt khóc
câu thơ sơ sinh đã tử nạn trong chiếc bong bóng bay tít trên cao
những ngày cùng tuổi không về

Đã định viết khúc biệt từ xuân
nhưng hình như xuân đã qua lâu rồi
khi mưa chưa kịp tới
những ngày cùng tuổi dắt díu nhau lưu vong
ngày xuân ngập trong cơn mù nhiệt đới
không nắng không mưa
buồn như ngày lá chết
tôi ngồi bên thềm ủ rủ đợi bóng
những ngày cùng tuổi đã qua.

26.2.15
Phương Uy

Comments

2 comments on “Những ngày cùng tuổi”
  1. Hùng Bá says:

    Bản thân tôi rất thích những bài viết của Phương Uy. Nhưng sao Phương Uy mãi viết những ngôn từ “tàn úa”. Gợi lại cho người đọc những ký ức buồn như “vô cực”.

  2. Hùng Bá says:

    Bản thân tôi rất thích những bài viết của Phương Uy. Nhưng sao Phương Uy mãi viết những ngôn từ “tàn úa”. Gợi lại cho người đọc những ký ức buồn như “vô cực”.

Bình luận