Làm thế nào để tạo ra một cuộc cách mạng bất bạo động?

Featured image:  Mak Ka Hei

 

 

Bộ phim nói về Gene Sharp, nhà lý luận của phương pháp đấu tranh bất bạo động chống lại các chế độ áp bức.

Nguồn tài liệu từ viện Albert Einstein về phương pháp đấu tranh bất bạo động

Link download ebook

Comments

2 comments on “Làm thế nào để tạo ra một cuộc cách mạng bất bạo động?”
  1. Thế Hệ Trẻ says:

    Cần phải lật đổ chế độ cộng sản trước khi bị Lào và Campuchia vượt qua…

  2. Thế Hệ Trẻ says:

    Cần phải lật đổ chế độ cộng sản trước khi bị Lào và Campuchia vượt qua…

Bình luận