Vô thường 5

Photo: Maria Gvedashvili

 

Có đoàn tàu nào trở về đây nữa không ?
Em đã ngồi nơi đây suốt cả thời mơ mộng
Em đã đếm bao ngày tháng dài rộng
Em đã hát hết cả những chờ mong…

Có đoàn tàu nào trở về đây nữa không ?
Cho em theo với – về tuổi thơ em đó
Cho em theo với – về lại thời hoa đỏ
Em muốn trở về trở-về-với-Em

Em muốn trở về ngày tháng ngọt như kem
Về với cánh diều và chong chóng giấy
Em muốn trở về trở-về-với-Em…

–The Kid Falling From Heaven–

Bình luận