Cách mạng sắc màu và các quy luật biến đổi của xã hội

Featured Image: Pixabay

 

Cuộc cách mạng sắc màu, một thuật ngữ chỉ định những phong trào chính trị trong một số quốc gia thông qua các cuộc biểu tình hoà bình rầm rộ của người dân và các phong trào của thanh niên, được thực hiện một kịch bản sơ bộ và đi kèm với chuyên nghiệp-chiến dịch, kết thúc thường hợp nhất với một sự thay đổi chế độ chính trị ở các nước cộng hòa Liên Xô cũ mà không có sự tham gia của quân đội, không có bạo lực. Một số cuộc cách mạng sắc màu trên thế giới có tính bạo lực và được sự hỗ trợ của quân đội… hay phong trào kháng chiến lấy các cuộc cách mạng làm cơ sở.

Trong chiến lược toàn cầu, từng bước thực hiện dân chủ hoá thế giới là mục tiêu nhất quán, không thay đổi. Để thực hiện mục tiêu đó có rất nhiều biện pháp, chiến lược khác nhau nhằm thích ứng với tình hình cụ thể ở từng nơi, từng lúc. Trong đó, tạo dựng nên các cuộc cách mạng sắc màu còn được gọi là “doanh nghiệp cuộc cách mạng” là một trong những biện pháp chiến lược quan trọng dựng lên các chính quyền dân chủ.

Sau khi thay đổi của hệ thống xã hội 1989-1990, các cuộc cách mạng sắc màu là giai đoạn thứ hai của sự định hướng lại kế hoạch địa chính trị của các nước vệ tinh của Liên Xô trước đây. Các cuộc cách mạng sắc màu đánh giá cao vai trò của các tổ chức Phi Chính phủ (NGO), các quỹ hỗ trợ phát triển, hậu thuẫn cũng như sự phối hợp của các phương pháp tiếp thị mới nhất và phương tiện truyền thông. Các tổ chức NGO là các tổ chức không phải là một bộ phận của chính phủ và không do nhà nước thành lập. Các tổ chức NGO là các tổ chức không vì mục đích lợi nhuận, tuy nhiên, hiểu rộng ra thì các tổ chức NGO cũng có thể gồm các tập đoàn hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Các thành viên của tổ chức cách mạng sắc màu, đa phần đều là những người trẻ tuổi và những người nói tiếng Anh thành thạo, thân Mỹ và những người đã học tập và làm việc ở phương Tây.

Có thể nhận thấy, trong sự định hướng lại kế hoạch thay đổi chế độ chính trị ở các nước vệ tinh của Liên Xô trong kế hoạch làm thay đổi căn bản cục diện chính trị hệ thống các nước XHCN với Liên Xô làm trụ cột trước đây tại khu vực Đông Bắc Á, nhiều khả năng sẽ được nhắc tới theo mô hình và quá trình hành động tương tự, hoặc tập trung dân chủ có liên quan đến chủ nghĩa cá nhân, ngoài ra các hình thức chính thể, các thể chế chính trị, các chế độ chính trị khác cũng được đề cập đến. Hoặc dân chủ từ trên xuống tuy nhiên các tổ chức được nhận xét như một tổ chức Liên minh Dân chủ Tự do còn có thể thân Hàn Quốc, thân Nhật hay thân Nga cũng như các nước khác trong và ngoài khu vực và được thế giới công khai ủng hộ.

Mặc dù có nhiều trường phái triết học và nhiều sắc thái khác nhau nhưng những triết lý được cho rằng thuộc về hai phạm trù chính, đối ngược với nhau: Chủ nghĩa duy tâm và Chủ nghĩa duy vật. Mệnh đề cơ bản của hai phạm trù này liên quan tới bản chất của thực tế, và sự khác biệt căn bản là đối với chủ nghĩa duy tâm thì ý thức là cơ bản, ý thức quyết định vật chất còn đối với chủ nghĩa duy vật thì vật chất là cơ bản.

Đâu là thực chất của vấn đề trong cuộc đấu tranh tư tưởng của những người Marxistes, vấn đề được đặt ra là vì sao chủ nghĩa Marx lại bị người ta chống đối một cách quyết liệt như vậy? Phải chăng vì chủ nghĩa Marx đã mang lại những tai họa cho loài người? Nguyên nhân là những quan điểm về xã hội về thực chất là những quan điểm duy tâm do những đặc điểm bản chất của xã hội. Xã hội là một hệ thống có cấu trúc, cá nhân, gia đình và các tổ chức xã hội. Các quy luật xã hội đều tồn tại một cách khách quan và liên quan chặt chẽ với nhau. Hệ thống văn hóa bao gồm những giá trị tinh thần, tinh thần xã hội quy định sự phát triển của hệ thống xã hội, cơ cấu xã hội. Xã hội thường được tổ chức theo nghĩa gốc của xã hội: “Sự tồn tại” bao gồm nhiều tổ chức xã hội khác nhau như xã hội Hàn Quốc trong đó có tổ chức xã hội của những người Marxistes được hạn chế trong khái niệm về xã hội do bản chất tổ chức xã hội của những người Marxistes là mâu thuẫn.

Những quan điểm về xã hội là những biểu hiện của quan niệm duy tâm tuỳ theo các quy luật khách quan hay cho đó là tư duy trực giác mang nhiều tính cảm xúc và tư duy phản ánh thiên về lý trí của mỗi người dựa trên hệ thống tư tưởng và hệ thống cơ cấu xã hội tương ứng cũng được, tóm lại là bắt buộc phải viện đến chủ nghĩa duy tâm, đây cũng là nguyên nhân liên quan đến các quy luật biến đổi của xã hội để dẫn đến sự phát triển của các hệ thống tư tưởng và hệ thống cơ cấu xã hội.

 

Khuyết Danh

Comments

8 comments on “Cách mạng sắc màu và các quy luật biến đổi của xã hội”
 1. Ka Ka says:

  Thật sự không hiểu thông điệp của bài viết này là gì.

  1. phong trần says:

   GẠCH ĐẦU DÒNG THỨ MỘT: Đây là một bài viết Ngu Xuẩn Thì Cần Hiểu Làm Gì?
   GẠCH ĐẦU DÒNG THỨ HAI: Thật Ngu Xuẩn Khi Thắc Mắc Về Một Bài Viết Ngu Xuẩn.
   GẠCH ĐẦU DÒNG THỨ BA – Ý THỨ MỘT: TRONG TRIẾT HỌC LÀM GÌ CÓ CHỦ NGHĨA NÀO ĐƯỢC LÀ CHỦ NGHĨA MARX. NẾU CÓ THÌ Ở ĐÂU CHỦ NGHĨA MARX ĐƯỢC XÂY DỰNG. Ý THỨ HAI: DUY TÂM LÀ GÌ? DUY VẬT LÀ GÌ?

 2. Ka Ka says:

  Thật sự không hiểu thông điệp của bài viết này là gì.

  1. phong trần says:

   GẠCH ĐẦU DÒNG THỨ MỘT: Đây là một bài viết Ngu Xuẩn Thì Cần Hiểu Làm Gì?
   GẠCH ĐẦU DÒNG THỨ HAI: Thật Ngu Xuẩn Khi Thắc Mắc Về Một Bài Viết Ngu Xuẩn.
   GẠCH ĐẦU DÒNG THỨ BA – Ý THỨ MỘT: TRONG TRIẾT HỌC LÀM GÌ CÓ CHỦ NGHĨA NÀO ĐƯỢC LÀ CHỦ NGHĨA MARX. NẾU CÓ THÌ Ở ĐÂU CHỦ NGHĨA MARX ĐƯỢC XÂY DỰNG. Ý THỨ HAI: DUY TÂM LÀ GÌ? DUY VẬT LÀ GÌ?

 3. akiyama says:

  thank tác giả, bài viết đúng hàn lâm quá, có phải ý tác giả là về bản chất xã hội là hệ thống có tính duy tâm chứ không phải duy vật vì xã hội là tập hợp con người với ý thức hệ khác nhau, xã hội chủ nghĩa với nền tảng triết học duy vật là sự cứng nhắc mang tính áp đặt nên nó không phù hợp hoặc chỉ phù hợp trong 1 giai đoạn lịch sử nhất định và khi thế giới đổi thay thì xã hội cùng biến đổi, nó cần 1 hệ tư tưởng khác dẫn đường => đó là nguyên nhân gốc rễ của phong trào cách mạng sắc màu tiến hành dân chủ hóa xã hội.

 4. akiyama says:

  thank tác giả, bài viết đúng hàn lâm quá, có phải ý tác giả là về bản chất xã hội là hệ thống có tính duy tâm chứ không phải duy vật vì xã hội là tập hợp con người với ý thức hệ khác nhau, xã hội chủ nghĩa với nền tảng triết học duy vật là sự cứng nhắc mang tính áp đặt nên nó không phù hợp hoặc chỉ phù hợp trong 1 giai đoạn lịch sử nhất định và khi thế giới đổi thay thì xã hội cùng biến đổi, nó cần 1 hệ tư tưởng khác dẫn đường => đó là nguyên nhân gốc rễ của phong trào cách mạng sắc màu tiến hành dân chủ hóa xã hội.

 5. Ngô Thủ says:

  không hiểu ý tác giả cho lắm. tác giả đang đã kích CNXH chăng? cách mạng sắc màu diễn ra rất nhiều quốc gia. ngoài trường họp LX, tất cả đều diễn ra đẩm máu. sao ko phân tích tất cả? nhận xét: bài viết ko cung cấp thông tin mới, thiếu thông tin đa chiều, phiến diện, mang tính đã kích cao.

 6. Ngô Thủ says:

  không hiểu ý tác giả cho lắm. tác giả đang đã kích CNXH chăng? cách mạng sắc màu diễn ra rất nhiều quốc gia. ngoài trường họp LX, tất cả đều diễn ra đẩm máu. sao ko phân tích tất cả? nhận xét: bài viết ko cung cấp thông tin mới, thiếu thông tin đa chiều, phiến diện, mang tính đã kích cao.

Bình luận