[Team Freenamese Vietsub] Edgar – Kẻ bóc lộc – Ảnh hưởng của lương tối thiểu lên kinh tế

 

Tác động của luật lương tối thiểu lên nền kinh tế. Một vấn đề căn bản mọi người đều nên biết nhưng không ai dạy cho bạn biết.

Vietsub được thực hiện bởi THĐP’s Team Freenamese. Team chuyên dịch về những bài học kinh tế, chính trị, xã hội.

Comments

6 comments on “[Team Freenamese Vietsub] Edgar – Kẻ bóc lộc – Ảnh hưởng của lương tối thiểu lên kinh tế”
 1. Diều Hâu Đu says:

  Nếu được, team có thể để một dòng sub tiếng Việt và một dòng tiếng Anh không, như bên TedVN ấy! Mình thường học tiếng Anh bằng phương pháp ấy!

 2. Diều Hâu Đuôi Đỏ says:

  Nếu được, team có thể để một dòng sub tiếng Việt và một dòng tiếng Anh không, như bên TedVN ấy! Mình thường học tiếng Anh bằng phương pháp ấy!

 3. Việt Hùng Ase says:

  Source video ở đâu bạn nhỉ? M ũng muốn dịch.

 4. Việt Hùng Ase says:

  Source video ở đâu bạn nhỉ? M ũng muốn dịch.

 5. Trần Cường says:

  tại sao không dùng lời nhuận tạo được từ những người tạo được nhiều lợi nhuận cho những người tạo được ít lời nhuận?

 6. Trần Cường says:

  tại sao không dùng lời nhuận tạo được từ những người tạo được nhiều lợi nhuận cho những người tạo được ít lời nhuận?

Bình luận