Vì sao trợ cấp không giúp gì được cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo [Team Freenamese Vietsub]

 

Lão Tử cách đây hơn 2500 năm cũng đã từng viết: “Càng có nhiều lệnh cấm, dân càng thiếu đức hạnh. Càng có nhiều vũ khí, dân càng thiếu an toàn. Càng có nhiều trợ cấp, thì dân càng lệ thuộc.”

Vietsub được thực hiện bởi Team Freenamese của Triết Học Đường Phố. Mục đích của team này là muốn mang đến mọi người những kiến thức nền tảng về kinh tế và xã hội.

 

Comments

2 comments on “Vì sao trợ cấp không giúp gì được cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo [Team Freenamese Vietsub]”
  1. Nguyễn Đăng Hu says:

    Câu này 2500 năm vẫn mang tính thời đại và hoàn toàn đúng với VN

  2. Nguyễn Đăng Huân says:

    Câu này 2500 năm vẫn mang tính thời đại và hoàn toàn đúng với VN

Bình luận