Chất thức thần (psychedelics) — Một trải nghiệm bất hợp pháp – Terence McKenna [LX Vietsub]

“Trải nghiệm thức thần thực sự cũng đóng vai trò trọng tâm để thấu hiểu về cái tính người trong bạn, ngang với những việc như làm tình, hay có một đứa con, hay có những trách nhiệm, hay có những hy vọng và ước mơ, song nó phi pháp.” – Terence McKenna

Bình luận