Sự giàu có được tạo ra từ đâu? [THĐP Vietsub]

 

“Đây là cách nó hoạt động. Nhiều tự do hơn, nhiều tri thức hơn, nhiều phát minh hơn. Và nhiều phát minh hơn dẫn đến kinh tế tăng trưởng nhiều hơn. Ít tự do, ít tri thức, ít phát minh… kinh tế tăng trưởng ít hơn. Vì vậy, nếu tự do khích động kiến thức và sáng tạo, dẫn đến tăng trưởng kinh tế, tại sao mọi người và chính phủ không nắm lấy nó? Để hiểu được điều đó chúng ta phải trở lại với những gì tôi đã nói rằng đổi mới luôn mang yếu tố bất ngờ, không thể đoán trước. Sự bất khả đoán định này làm cho nhiều người khó chịu. Mục tiêu của họ là loại bỏ bất ngờ.”

 

 

Vietsub được thực hiện bởi Team Freenamese, một team học thuật đặc biệt của THĐP. Ai muốn gia nhập team thì liên lạc với chúng tôi.

 

Comments

4 comments on “Sự giàu có được tạo ra từ đâu? [THĐP Vietsub]”
 1. Anh Tuấn Trần says:

  Phải nói “Sự giàu có của xã hội được tạo ra từ đâu”.

 2. Anh Tuấn Trần says:

  Phải nói “Sự giàu có của xã hội được tạo ra từ đâu”.

 3. falcuty says:

  Sự giàu có khác sự giàu có của xã hội, hai thứ cùng nhập định nghĩa là một là 1 nhầm lẫn.

 4. falcuty says:

  Sự giàu có khác sự giàu có của xã hội, hai thứ cùng nhập định nghĩa là một là 1 nhầm lẫn.

Bình luận