[Video] Bạn có thể học được mọi thứ

 

Thất bại chỉ là một từ khác thay thế cho sự phát triển. Nhưng bạn vẫn bước đi. Đây là sự học hỏi. Biết rằng bạn sẽ đạt được nó cho dù hiện tại bạn vẫn chưa đạt được. Bởi những gì đẹp nhất, những khái niệm phức tạp nhất trong vũ trụ này đều được xây dựng từ những ý tưởng cơ bản mà ai cũng có thể học, bất kể ở đâu cũng có thể hiểu.

 

 

Comments

2 comments on “[Video] Bạn có thể học được mọi thứ”
  1. Hữu Nhân says:

    you can learn anything.

  2. Hữu Nhân says:

    you can learn anything.

Bình luận