Có những ngày…

Featured Image: Lizzy Gadd

 

Có những ngày chỉ muốn đi thật xa
Bỏ lại đằng sau những nhịp đời hối hả
Muốn đến một nơi mà xung quanh toàn là người dưng nước lã
Muốn quên đi chính bản thân mình…

Có những ngày muốn đón ánh bình minh
Muốn nhìn mặt trời lên sưởi ấm cho vạn vật
Muốn sống một cuộc đời rất thật
Với những con người chẳng cần thiết phải nhớ mặt đặt tên…

Có những ngày ước rằng mình là người không tuổi, không tên
Không quá khứ, không tương lai, chỉ có hiện tại
Có những ngày muốn thời gian dừng lại
Đừng trôi hoài trôi mãi để cõi lòng xót xa…

Có những ngày chỉ muốn trở lại ngày hôm qua…

Một Đời Quét Rác

Bình luận