Terence McKenna — Văn hóa không phải là bạn các em [LX Vietsub]

 

Xem thêm

Comments

4 comments on “Terence McKenna — Văn hóa không phải là bạn các em [LX Vietsub]”
  1. Michael Nguyễn says:

    Rất ý nghĩa, rất tuyệt vời.

    1. Thanks 🙂

  2. Michael Nguyễn says:

    Rất ý nghĩa, rất tuyệt vời.

    1. Thanks 🙂

Bình luận