Tìm sợi nắng ân cần, treo ngược nỗi buồn tênh

Featured Image: Nicholas Lau

 

Ta đã buồn. Như một vì sao
Có những đêm lung linh
và những ngày lịm tắt
Những man di thét gào
và những kềm lòng không thật
Như buổi mưa chiều.
Bỗng thấy mình dáo dác tìm ai

Ta đã buồn. Như một hoàng hôn
Tím chân mây. Tím thẫm đường về
Có ngọn núi nào bạc màu trong sương trắng
Heo hút đầu rừng. Cánh hoa vàng
Nghe tan tác chiều buông

Ta đã buồn như một mùa đêm
Bóng thân quen, phút chốc… hóa ngại ngần
Có bàn tay nào
quên nhau trong thinh lặng
Đêm đổ mưa nguồn
Nghe giọt đắng tràn ly

Ta đã buồn. Như một sớm ngày lên
Những long lanh sương, khoe cội nguồn hư ảo
Soi vào ta. không còn ta. Hay vẫn đấy là ta ?!
Bỗng bật cười. Đã bước qua một mùa mộng mị
Tìm sợi nắng ân cần
Treo ngược
Nỗi buồn tênh.

 

Gold

 

Bình luận