Lặng im…

*Photo: Lay Of Autumn

 

Lặng im nghe tiếng gió rơi
Lặng im nghe tiếng cuộc đời thở than…
Lặng im nghe những dối gian
Lặng im nghe ánh nắng tàn ngoài hiên...
Lặng im nghe những đảo điên
Lặng im nghe những nỗi niềm của ai…
Lặng im nghe buổi nắng mai
Lặng im nghe những đoái hoài nhớ mong…
Lặng im nghe những nỗi lòng
Lặng im nghe phận má hồng xót xa…
Lặng im nghe những ngày qua
Lặng im nghe những nhạt nhòa mắt ai…
Lặng im nghe những đúng – sai
Lặng im nghe những bi hài bể dâu…
Lặng im nghe bạc mái đầu
Lặng im nghe những buồn sầu trong tim…
Lặng im nghe những lặng im
Lặng im nghe những trái tim lặng thầm…

 

Một Đời Quét Rác

Bình luận