Vô Thường 6

*Featured Image: Sadie Pices

 

Có cánh diều lang thang từ thuở trước

Bỗng một hôm theo cơn gió quay về

Đôi cánh mỏi những hành trình xuôi ngược

Cô đơn gặm nhấm tháng ngày dài lê thê

Diều về tìm sợi chỉ hồng hẹn ước

Một thuở rong chơi diều quên mất lời thề

Qua hết gió mưa bão giông mấy lượt

Diều mới nhớ sợi chỉ hồng từng chê

Không có chỉ hồng – sao diều bình yên được ?

Diều thiếu chỉ hồng – rong ruổi tựa cơn mê …

 

 

–The Kid Falling From Heaven–

Bình luận