Tình bạn

Photo: Ibrahim Iujaz

Bạn thường ta đuổi là đi
Bạn thân ta đuổi… đứng lì bên ta.
Bạn thường gần cũng như xa
Bạn thân cách trở, tuy xa mà gần.

Bạn thường nói chuyện ân cần
Bạn thân thì chửi ta đần, ta ngu…
Bạn thường ngồi cùng xích đu
Nói bao nhiêu chuyện vu vơ rồi cười…

Bạn thân không nói một lời
Trở về mới thấy nụ cười thân thương.
Bạn thường chung một đoạn đường
Bạn thân đi hết con đường cùng ta….

Thật hạnh phúc… khi chúng ta là bạn
Tình bạn ta…. “không có hạn use…”

Một Đời Quét Rác

Bình luận