Đời và Ta

*Photo: Dan Uneken

Khi chúng ta sinh ra
Chẳng biết điều gì cả
Đời như lon Coca
Uống sao thấy ngọt quá
Sống từng ngày trôi qua.

Khi chúng ta hai ba
Như chiếc xe Honda
Chạy tung trời khói tỏa
Vượt qua bao phong ba
Rồi tìm đường về nhà.

Khi chúng ta năm ba
Đời ta như ấm trà
Vừa uống vừa ngẫm nghĩ
Những việc đang xảy ra
Sự đời đã trôi qua.

Khi chúng ta đã già
Hiểu đạo lý nhân quả
Hiểu rõ bản thân ta
Ta mong ước cao xa.
Trẻ mãi chẳng muốn già.

Quang Nam

Bình luận