Đường chân trời…

Featured image: Jenny Andrews Anderson

Chân trời ở trước mắt ta
Mà sao ta thấy xa xôi quá chừng.
Qua màn đêm tối mịt mùng
Là ta sẽ thấy muôn trùng ánh dương.
Chân trời ở phía cuối đường
Vượt qua gian khó, dặm trường… thấy ngay…
Nhiều lần ta chẳng gặp may
Bỏ mặc tất cả ta say với đời.
Chẳng qua trời thử lòng người
Xem ai kiên nhẫn, ai người chịu thua?
Bầu trời khi nắng khi mưa
Con người có lúc chịu thua với đời.
Thua rồi ta lại mỉm cười
Thua không nản chí là người đáng khen.
Dù cho thân phận thấp hèn
Luôn luôn cố gắng, luyện rèn tiến lên…
Dù ta có những muộn phiền…
Bỏ qua tất cả… là liền quên ngay…
Hạnh phúc sẵn ở trong tay
Ta không biết giữ là bay tức thì
Cuộc đời dễ có mấy khi
Tình yêu không giữ… một đi… không về…

Đường chân trời… sẽ có hạnh phúc…
Chỉ cần ta… không ngã gục trên đường đời…

 

Một Đời Quét Rác

 

Bình luận