“Thành công không phải là lý do duy nhất để tồn tại.”

— Nguyễn Hà Đông, cha đẻ game Flappy Bird

Bình luận