Cuộc cách mạng thứ ba trong lịch sử của nhân loại

*Photo: tommy japan

 

Cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ ở Việt Nam đã làm cho không ít người phải chịu cảnh lao tù. Vậy mà cuộc đấu tranh ấy đã không làm cho  chính phủ việt nam suy yếu mà hình như lại càng tăng thêm sức mạnh và quyết tâm để chính phủ việt nam tiếp tục con đường xây dựng XHCN.

Còn các nhà đấu tranh cho dân chủ thì vẫn chưa hình thành được một tổ chức thống nhất để phối hợp hành động. Cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ (đa đảng) ở Việt Nam không có một tổ chức nào đề ra được cương lĩnh hành động để có thể thu hút được mọi người. Hầu như họ đều là những người đấu tranh độc lập và tự phát. Và trong số đó không ít người chỉ muốn nổi danh. Để trở thành nhà đấu tranh nổi tiếng cho dân chủ và tự do ở Việt Nam thật dễ dàng. Họ chỉ cần viết một vài bài kiện cáo hoặc nói xấu các quan chức của đảng cộng sản là họ đã trở thành nhà đấu tranh dân chủ nổi danh rồi.

Để có thể tập hợp mọi người cùng chung một con đường thì chúng ta phải làm gì?

Để tiến đến một xã hội công bằng, tự do và dân chủ, con người đã phải tiến hành nhiều cuộc cách mạng xã hội khác nhau để chống lại các thế lực bảo thủ ngăn cản sự phát triển xã hội. Trong mỗi một giai đoạn cách mạng thì một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng ấy là phải xác định được mục tiêu đấu tranh của cuộc cách mạng. Không xác định được mục tiêu đấu tranh cách mạng thì không thể tập hợp được mọi người tham gia cách mạng.

Khi đó mặc dù các cuộc đấu tranh vẫn xảy ra nhưng nó chỉ là các cuộc đấu tranh tự phát không thu hút được toàn thể nhân loại cùng thống nhất trên một mặt trận đấu tranh. Cuộc đấu tranh ấy như kẻ lạc rừng, anh ta cứ đi nếu may mắn đi đúng đường thì tìm được đường ra, không may mắn mà đi sai đường thì anh ta sẽ bị thú giữ ăn thịt.

Lịch sử cho thấy loài người đã thực hiện thành công  2 cách mạng xã hội

  1. Cách mạng giải phóng nô lệ: Mục tiêu của cách mạng là: Xóa bỏ chế độ sở hữu nô lệ của chủ nô dẫn đến việc xóa bỏ chế độ xã hội nô lệ.
  2. Cách mạng tư sản: Mục tiêu của cuộc cách mạng là xóa bỏ chế độ sở hữu ngai vàng của vua chúa phong kiến dẫn đến việc xóa bỏ chế độ phong kiến.

Hiện nay chúng ta đang đứng trước một cuộc cách mạng thứ ba.

Vậy mục tiêu của cuộc cách mạng thứ ba này là gì?

Lịch sử 4000 năm của việt nam là lịch sử 4000 năm giữ nước và chống giặc ngoại xâm. Tư tưởng của dân Việt Nam là như vậy, họ luôn luôn tự hào với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm. Họ không cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Vậy cho nên họ nghèo đói, chậm phát triển.

Đó là lịch sử 4000 năm của cha ông đã vậy, còn ngày nay thì sao. Vẫn vậy hết chống giặc ngoại xâm đến bây giờ là đấu đá tranh giành quyền lực. Các nhà dân chủ đang lớn tiếng đấu tranh cũng chỉ là muốn xóa bỏ chính quyền cộng sản để lập nên một chính quyền theo kiểu phương tây hay Mỹ. Và không biết các nhà dân chủ có muốn Việt Nam sẽ  trở thành một Lybya hay một Iraq hay không.

Cha ông đã vậy ngày nay con cháu cũng vậy chỉ biết đi vay mượn tư tưởng người khác để xây dựng quê hương đất nước. Vậy tại sao người Việt Nam không dám nghĩ đến tư tưởng khai hóa văn minh cho loài người. Một tư tưởng tự ti đang tiềm ẩn trong đầu mọi con dân người Việt, họ nghĩ rằng Việt Nam còn đang thuộc dạng nghèo khó thì làm sao nói đến khai phá văn minh nhân loại.

Hãy nghĩ rằng xã hội tư bản chưa phải là đỉnh cao sự phát triển của nhân loại. Vẫn còn những cơ cấu tổ chức xã hội hội năng động hơn phát triển hơn.

Tôi lên diễn đàn là muốn tìm những ai có tư tưởng đi khai phá văn minh cho nhân loại, không được tự ti và phải tin dân tộc Việt Nam sẽ làm được.

 

 

Thuy Linh

Comments

0 comments on “Cuộc cách mạng thứ ba trong lịch sử của nhân loại”
  1. Cold XBoy says:

    Việt Nam đủ tiềm lực và khả năng để vươn lên trở thành cường quốc. Muốn vậy cần có một cuộc cách mạng để làm thay đổi cục diện chính trị, cục diện đất nước. Đẩy mạnh làm chủ công nghệ. Ý của tôi là làm chủ chứ không phải làm thuê cho các tập đoàn kinh tế nước ngoài. Nhà nước nên xây dựng nên các thư viện lớn, những tủ sách hay để những người trẻ quay lại với văn hóa đọc. Hãy học sự thông minh như Isarel, bản lĩnh như người Nhật…

Bình luận