Văn hóa Mỹ vs. Văn hóa Việt

Trong một cuộc phỏng vấn, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã có nói: “Văn hóa Mỹ thiên về khuyến khích; văn hóa Việt thiên về đả kích.” Hãy là một người biết động viên, khuyến khích. Thế giới này đã có quá nhiều “nhà phân tích” rồi.

Bình luận