Phớt lờ sự thật

“Bạn có thể phớt lờ sự thật. Nhưng bạn sẽ không thể phớt lờ được hệ quả của việc phớt lờ sự thật.”

– Ayn Rand

Bình luận