Ăn cắp ý tưởng

“Tôi không quan tâm tới chuyện họ ăn cắp ý tưởng của tôi. Tôi chỉ quan tâm tới chuyện họ không có nổi một ý tưởng.”

— Nikola Tesla

Bình luận