Cách hay nhất để thành công

“Một cách hay nhất để thành công trong đời là bắt đầu làm những gì mình thường khuyên người khác.”

– Abraham Lincoln

Bình luận