“Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé để có thể tạo ra một sự khác biệt, thử đi ngủ chung với một con muỗi xem.”

– Đạt Lai Lạt Ma

Bình luận