Sợ hãi chỉ do bạn tự tạo ra

“Đây chính là cái nghệ thuật tái-sáng tạo ra bản thân. Đây là lúc để nhận sự được thử thách, thử thách ý chí của bạn, sức chịu đựng của bạn. Đây là lúc để thử thách cái nghệ thuật của bạn, thử thách giới hạn của bạn. Bạn không thể đưa ra bất cứ lời biện hộ nào. Đằng sau mọi nỗi sợ hãi chính là con người bạn muốn trở thành. Sợ hãi chỉ do bạn tự tạo ra, có nghĩa là nó không tồn tại. Bạn đã tạo ra nó, bạn có thể tiêu diệt nó. Bạn đối mặt với sợ hãi rồi sau đó trở thành mẫu người mà bạn muốn. Bạn trốn chạy khỏi sợ hãi, bạn không hề sống. Bạn chỉ tồn tại nhưng bạn không hề có tự do. Bạn không điều khiển được ngày tháng, ngày tháng điều khiển bạn.”

Vietsub bởi Nguyễn Đức Minh

Comments

0 comments on “Sợ hãi chỉ do bạn tự tạo ra”
  1. Minh Nguyen Duc says:

    cái này do anh Huy Hoàng up lên hộ mình. Nên có lẽ post sau mình sẽ thay đổi dần 🙂

Bình luận